Implantologie


Implantologie - používáme systém Timplant a Nanoimplant. Pomocí zubních implantátů můžeme vyřešit většinu zubních ztrát napevno a tím zvýšit kvalitu života. V některých případech můžeme v jednom dni voperovat bezbolestně implantáty, otisknout a do 3 hodin nasadit provizorní most-metoda okamžitého zatížení.1. Klinický případ

 
  • V 8 hod. podáme znecitlivující injekci
    Operační sál - implantace pěti nanoimplantátů dolní čelisti
  • v 8:45 hod. - v ordinaci otisky na provizorní most - bez fota
 
  • RTG - kontrola
 
  • v 11 hod. provizorní můstek
 
  • RTG kontrola za 3 měsíce
 
  • Definitivní metalkeramický můstek


2. Nanoimplantát o průměru 2,0 mm
flaples a okamžité zatížení

 

Pacientka ročník 1980, 35 let, odeslána z ortodoncie na vyřešení s dg. anodontia 12, 23. Došlo k ortodontickému rozšíření mezery do stavu dle OPG. Více dle ortodontisty nelze provést. Odeslána s žádostí o posouzení stavu a případnou léčbu zubními implantáty.

 

OPG – výchozí stav

Vpravo je mezera 5 mm

Vlevo je mezera 6 mm,
interradikulárně pouze 4 mmPreparace mukoperiostu slizničním trepanem

Odstranění mukoperiostuOdstraněný mukoperiost – díky flaples jsou zachovány papily

Preparace štolyMěření hloubky preparace

Fáze zavádění implantátuZavedené implantáty NANOIMPLANT® průměru 2,0 mm a délce intraosseální části 12 mm

Otiskování po operaciProtetické implantáty

Model s provizorními korunkamiMěření interkoronálního rozměru – vpravo 5 mm

Interkoronální rozměr vlevo jen 6 mm, interradikulární 4 mm vlivem sklonu špičáku (špičák je v pozici 22)


 

OPG po zavedení 2 ks nanoimplantátů průměru 2,0 mm


Provizorní korunky nasazeny druhý den po zavedení implantátů3. NANOIMPLANT a OTEVŘENÝ SINUS LIFT

Pacientka ročník 1984, vertikální nedostatek kosti - výška cca 3-4 mm. Proveden otevřený laterální sinus lift. Dutina vyplněna augmentačním materiálem TCP (Easy Graft 400). Snímek je po 9 měsících od zákroku.

Po 9. měsících implantace jednodobého nanoimplantátu o průměru 2,4 mm a délce 10 mm.

Po 3. měsících od implantace nasazena suprakonstrukce - korunka

Poznámka: Bylo implantováno do zhojené augmentované kosti, proto byl použit jednodobý implantát.


Stav před implantací

Po zavedení implantátu