Vítejte na našich internetových stránkách

MUDr. Ctibor Arnold je absolvent LF UK stomatologického směru v Plzni a promován byl v roce 1980 v pražském Karolinu doktorem medicíny. Pracoval jako obvodní zubní lékař v Teplicích se zaměřením na stomatochirurgii. V roce 1983 vykonal atestační zkoušku ze stomatologie prvního stupně. Dne 12.5.1992 zahájil jako první v ČR privátní praxi. Je členem České stomatologické komory - člen představenstva Oblastní stomatologické komory Ústí nad Labem-Teplice, Implantologického klubu ČR a České stomatochirurgické společnosti. V roce 1999 získal osvědčení odbornosti v implantologii a v roce 2002 ve stomatochirurgii. V roce 2006 přednášel na 4. plzeňských pracovních dnech maxillofaciální chirurgie a poté na Středoevropském symposiu a 8. implantologických brněnských dnech přednášku na téma Nanoimplantáty, vlastnosti a indikace. Na stejné téma publikoval odborný článek v časopise Stomateam 1/07. Byl spoluautorem posteru prezentovaném na 19. Kongresu Evropské asociace pro Cranio-Maxillo-Faciální chirurgii v září 2008 v Bologni, Itálie. V témže roce byl publikován v impaktovaném časopise Journal of Cranio-Maxillo-Facial Surgery. Naše zařízení je zařazeno do síťě zdravotnických zařízení ústní chirurgie ČR.

Odborná činnost - provádíme veškeré výkony v oboru stomatochirurgie, implantologie a praktického zubního lékařství.

Prezentace Brno - powerpoint (23 MB)   Prezentace Plzeň - powerpoint (23 MB)  
Nanoimplantáty - Acrobat Reader (0,3 MB)   Praxe - nanoimplant - okamžité zatížení  
Poster - kongres (Bologna, Itálie)